ใช้น้ำมันทอดอาหารให้ถูกวิธี

ใช้น้ำมันทอดอาหารให้ถูกวิธี

การใช้น้ำมันทอดอาหารให้ถูกวิธีมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ คือไม่ควรใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำเกิน 2 ครั้ง หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันซ้ำให้เทน้ำมันเก่าทิ้งหนึ่งในสามและเติมน้ำมันใหม่ก่อนทอดอาหารครั้งต่อไป แต่ถ้าน้ำมันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ ฟองมาก เป็นควันง่ายและเหม็นไหม้ ควรทิ้งน้ำมันเสีย ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำมันคือประมาณ 160–180 องศาเซลเซียส ควรซับน้ำส่วนเกินบริเวณผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอด เพื่อชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ำมัน ต้องกรองน้ำมันเพื่อเอากากอาหารทิ้งระหว่างและหลังการทอดอาหาร การเก็บน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร ควรเก็บไว้ในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วปิดฝาสนิท เก็บในที่เย็นและไม่โดนแสงสว่าง