น้ำส้มสายชูแท้ น้ำส้มสายชูเทียม น้ำส้มสายชูปลอม ต่างกันอย่างไร

น้ำส้มสายชูแท้ น้ำส้มสายชูเทียม น้ำส้มสายชูปลอม ต่างกันอย่างไร

น้ำส้มสายชู มีส่วนประกอบสำคัญ คือ กรดน้ำส้ม หรือกรดแอซิติก ที่ได้มาจากพืช มีคุณสมบัติเป็นกรด น้ำส้มสายชูที่ปลอดภัยต่อการบริโภค มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ

  1. น้ำส้มสายชูหมัก ได้การหมักธัญพืช ผลไม้ หรือน้ำตาล น้ำส้มสายชูชนิดนี้รสกลมกล่อมและมีกลิ่นหอม มีเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ราคาค่อนข้างแพง
  2. น้ำส้มสายชูกลั่น ได้จากการหมักแอลกอฮอล์กลั่นเจือจางกับเชื้อน้ำส้มสายชูแล้วนำไปกลั่นอีกครั้ง หรือนำน้ำส้มสายชูหมักมากลั่น น้ำส้มสายชูชนิดนี้กลิ่นและรสไม่ดีเท่าน้ำส้มสายชูหมัก แต่วิธีทำง่ายกว่าและใช้เวลาสั้นกว่า
  3. น้ำส้มสายชูเทียม ได้จากการทำกรดน้ำส้มให้เจือจาง ใช้บริโภคกันแพร่หลายเพราะมีราคาถูก แม้จะไม่มีคุณภาพทางโภชนาการดีเท่าน้ำส้มสายชูหมักและกลั่น แต่ก็มีความปลอดภัย

น้ำส้มสายชูทั้ง 3 ชนิดต้องมีลักษณะใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี สำหรับน้ำส้มสายชูเทียมนั้นไม่ใช่น้ำส้มสายชูปลอม น้ำส้มสายชูเทียมนั้นคือการทำน้ำส้มสายชูให้เหมือนหรือคล้ายกับน้ำส้มสายชูจึงรับประทานได้ แต่น้ำส้มสายชูปลอม ทำจากกรดอย่างแรง หรือกรดแร่อิสระ เช่น กรดกำมะถันหรือกรดเกลือ ซึ่งมีโลหะหนักและสารเจือปน จึงมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง และเป็นอันตรายต่อร่างกาย