หุงข้าวกล้องให้นุ่มน่ารับประทาน

หุงข้าวกล้องให้นุ่มน่ารับประทาน

ข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด เนื่องจากเป็นข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกเพียงครั้งเดียว ทำให้จมูกข้าวและรำข้าวซึ่งเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยวิตามินยังติดอยู่ ข้าวกล้องนั้นมีสีน้ำตาล ซึ่งความเข้มอ่อนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว พื้นที่ในการปลูก และกระบวนการผลิต เหตุที่ข้าวกล้องยังได้รับความนิยมไม่มากเท่าที่ควรนั้นเนื่องมาจาก เมื่อนำไปหุงแล้วข้าวกล้องสุกจะมีความแข็งมากกว่าข้าวขาว ไม่น่ารับประทาน เพื่อให้ข้าวกล้องมีความนิ่มมากขึ้น ต้องใช้อัตราส่วนในการหุง ข้าวกล้อง 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วน แช่น้ำทิ้งไว้อีกประมาณ 30 นาที จึงจะนำไปหุงได้ หรืออาจใช้วิธีใส่ข้าวขาวขัดผสมลงไปในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 ทั้ง 2 วิธีนี้จะทำให้ข้าวกล้องนุ่มน่ารับประทานมากขึ้น