การใช้เขียงให้ปลอดภัย

การใช้เขียงให้ปลอดภัย

เขียงถือเป็นสื่อนำเชื้อโรคปนเปื้อนสู่อาหาร รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อที่มักมองข้าม เพราะเมื่อใช้เขียงทั้งเขียงไม้และเขียงพลาสติกไปนานๆ รอยมีดจะเฉือนลงไปทำให้เขียงเป็นรอยเป็นร่องมีเชื้อโรคลงไปอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้นจึงต้องล้างเขียงให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาด ควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบและอาหารปรุงสุกแยกจากกัน อย่าปล่อยให้แมลงวันตอมเขียง ควรใช้ฝาครอบเขียงไว้ให้เรียบร้อย และเมื่อใช้เขียงเสร็จควรล้างทำความสะอาด แล้วเก็บไว้ในที่สะอาด อากาศโปร่งเพื่อให้เขียงแห้งเร็ว สำหรับเขียงไม้ควรนำออกผึ่งแดดเพื่อป้องกันเชื้อรา