นึ่งถั่วเขียวให้นิ่มและสุกเร็ว

นึ่งถั่วเขียวให้นิ่มและสุกเร็ว

การนึ่งถั่วเขียวให้นิ่มและสุกเร็วนั้น ก่อนนึ่งให้นำเอาถั่วเขียวมาแช่น้ำร้อนเดือดๆ เทลงแล้วปิดฝา แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วค่อยรินน้ำออกให้หมด เมื่อนำเอาถั่วเขียวไปนึ่งหรือต้มจะได้ถั่วเขียวที่สุกและนิ่มเร็ว