PaPaMenu

เก็บมะขามเปียกไม่ให้ดำ

เก็บมะขามเปียกไม่ให้ดำ วิธีเก็บรักษามะขามเปียกไม่ให้ดำและไม่ให้มีมอดมากัดแทะ ก่อนอื่นให้หาขวดโหลที่สะอาด แห้ง และมีฝาปิดสนิท จากนั้นนำเกลือเม็ดมาโรยรองข้างในขวดโหล นำมะขามเปียกที่เป็นปั้นๆ ใส่ไว้ แล้ว…

เก็บเห็ดฟางให้อยู่ได้นาน

เก็บเห็ดฟางให้อยู่ได้นาน เห็ดฟางที่ซื้อมาประกอบอาหารมักจะเน่าเสียเร็ว วิธีเก็บเห็ดฟางให้อยู่ได้นานคือ ทำความสะอาดเห็ดฟางโดยปอกผิวตรงโคนเห็ดให้สะอาด น้ำไปต้มในน้ำเกลือโดยใช้อัตราส่วนของน้ำ 1 ลิตรต่อเกล…

ทำปลาซาบะย่างไม่ให้มีกลิ่นคาว

ทำปลาซาบะย่างไม่ให้มีกลิ่นคาว การทำปลาซาบะย่างไม่ให้มีกลิ่นคาวนั้น ก่อนอื่นปลาซาบะต้องสด นำมาขูดเมือกล้างน้ำให้สะอาด แล่เอาแต่เนื้อ หั่นเป็นชิ้นๆ ประมาณ 3 นิ้ว แล้วนำไปหมัก โดยปลา 1 ก.ก. ใช้ขิงแก่สับล…