PaPaMenu

ขอดเกร็ดเคล็ดลับ

ข้อมูลโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์อาหารบอกอะไรบ้าง

ข้อมูลโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์อาหารบอกอะไรบ้าง เวลาที่ซื้ออาหารที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกล่อง กระป๋อง ขวดหรือถุง จะเห็นว่าข้อความรอบบรรจุภัณฑ์นั้นนอกจากจะระบุชื่อยี่ห้อ ที่อยู่ผู้ผลิต น้ำหนั…

การเก็บพริกสดให้สดอยู่ได้นาน

การเก็บพริกสดให้สดอยู่ได้นาน พริก เครื่องปรุงคู่ครัวที่เวลาซื้อมาแล้วมักใช้ไม่หมด แต่เมื่อเก็บไว้ก็มักพบกับปัญหาพริกเน่าเสีย วิธีเก็บพริกให้สดอยู่ได้นานคือ เมื่อซื้อพริกสดมาแล้วอย่านำไปล้างน้ำ หรือถ้า…

วิธีดูน้ำส้มสายชูปลอมมีวิธีดูอย่างไร

วิธีดูน้ำส้มสายชูปลอมมีวิธีดูอย่างไร น้ำส้มสายชูปลอมนั้นเป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและร่างกาย ดังนั้นซื้อหรือบริโภคหากสงสัยหรือไม่แน่ใจก็สามารถสังเกตได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ โดยการดมกลิ่น ถ้าเป็นน้ำส้มสายชู…