ผักนึ่งดีกว่าผักต้ม

ผักนึ่งดีกว่าผักต้ม

ผักนึ่งดีกว่าผักต้ม อาหารกับสุขภาพ

ผักนึ่งดีกว่าผักต้ม จากการวิจัย พบว่าการต้มผักบางชนิด เช่น บล็อคโคลี่ กะหล่ำดอก และกะหล่ำปม นั้นเป็นการทำลายสารที่มีคุณค่าต่อการต้านโรคมะเร็งได้มากถึง 75% โดยในผักเหล่านี้มีสารสำคัญชนิดหนึ่งคือ สารกลูโคซิโนเลต ซึ่งมีศักยภาพในการต่อต้านมะเร็งที่สำคัญ โดยสารนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การต้มผักนานๆ จะทำให้สารตัวนี้หายไป

การรับประทานผักเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน นอกจากการรับประทานสดๆ แล้ว การนึ่งก็เป็นอีกวิธีที่จะรักษาสารที่มีคุณค่าไว้ได้ โดยการนึ่งไม่ควรนึ่งนานเกิน 20 นาที ก็จะช่วยรักษาคุณค่าของผักในการป้องกันโรคมะเร็งไว้ได้ถึง 80%