พฤติกรรมการกินที่ทำให้สมองเสื่อม

พฤติกรรมการกินที่ทำให้สมองเสื่อม

พฤติกรรมการกินที่ทำให้สมองเสื่อม

หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจส่งผลต่อสมองได้ โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อม ซึ่งพฤติกรรมการกินที่มีความเสี่ยงมีดังนี้

ไม่กินอาหารมื้อเช้า การที่ไม่กินอาหารมื้อเช้า ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ อันมีผลทำให้สมองเสื่อมลงเรื่อยๆ

กินมากเกินไป การกินมากเกินไปก็ไม่ดีอีกเช่นกัน เพราะการกินอาหารมากเกินไปจะทำให้เส้นเลือดแดงทำงานหนัก นอกจากนั้นจะมีผลกระทบในด้านจิตใจอีกด้วย

กินน้ำตาลมากเกินไป นอกจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะมีผลต่อความเสื่อมของสมองแล้ว การกินน้ำตาลมากจนเกินไปก็ไม่ดีอีกเช่นกัน เพราะว่าน้ำตาลมากจะไปขวางการดูดซึมของโปรตีน และสารอาหารต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการขาดสารอาหาร และขัดขวางการเจริญเติบโตของสมอง

รู้อย่างนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้เสีย แต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองสม่ำเสมอก็จะดีไม่น้อย