ตะโก้เผือกข้าวโพด

ส่วนผสม แป้งข้าวเจ้า ½ ถ้วย แป้งข้าวโพด ½ ถ้วย น้ำตาลทราย 1½ ถ้วย เผือกต้มสุกหั่นเป็นเต๋าเล็กๆ 1 ถ้วย ข้าวโพดฝานบางๆ 1 ถ้วย น้ำสะอาด 5 ถ้วย