แกงคั่ว

๏ เหลือรู้หมูป่าต้ม        แกงคั่วส้มใส่ระกำ
รอยแจ้งแห่งความขำ    ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม

แกงคั่ว