เห่ชมเครื่องหวาน

เห่ชมเครื่องหวาน

๏ สังขยาหน้าไข่คุ้น   เคยมี
แกมกับข้าวเหนียวสี   โศกย้อม
เป็นนัยนำวาที   สมรแม่ มาแม
แถลงว่าโศกเสมอพ้อม   เพียบแอ้อกอร ฯ
      
สังขยา หน้าตั้งไข่   ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง   แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
ซ่าหริ่ม ลิ้มหวานล้ำ   แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
วิตกอกแห้งเครือ   ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย
ลำเจียก ชื่อขนม   นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย   โหยไห้หาบุหงางาม
มัศกอด กอดอย่างไร   น่าสงสัยใคร่ขอถาม
กอดเคล้นจะเห็นความ   ขนมนามนี้ยังแคลง
ลุดตี่ นี้น่าชม   แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
โอชาหน้าไก่แกง   แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
ขนมจีบ เจ้าจีบห่อ   งามสมส่อประพิมพ์ประพาย
นึกน้องนุ่งจีบกราย   ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
๏ รสรักยักลำนำ   ประดิษฐ์ทำ ขนมเทียน
คำนึงนิ้วนางเจียน   เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
ทองหยิบ ทิพย์เทียมทัด   สามหยิบชัดน่าเชยชม
หลงหยิบว่ายาดม   ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
ขนมผิง ผิงผ่าวร้อน   เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
ร้อนนักรักแรมไกล   เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
รังไร โรยด้วยแป้ง   เหมือนนกแกล้วทำรังรวง
โอ้อกนกทั้งปวง   ยังยินดีด้วยมีรัง
ทองหยอด ทอดสนิท   ทองม้วน มิดคิดความหลัง
สองปีสองปิดบัง   แต่ลำพังสองต่อสอง
๏ งามจริง จ่ามงกุฏ   ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง
เรียมร่ำคำนึงปอง   สะอิ้งน้องนั้นเคยยล
บัวลอย เล่ห์บัวงาม   คิดบัวกามแก้วกับตน
ปลั่งเปล่งเคร่งยุคล   สถนนุชดุจประทุม
ช่อม่วง เหมาะมีรส   หอมปรากฏกลโกสุม
คิดสีสไลคลุม   หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
ฝอยทอง เป็นยองใย   เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์   เย็บชุนใช้ไหมทองจีน ฯ