มาใช้ ช้อนกลาง กั้นเชื้อโรคกันเถอะ

มาใช้ ช้อนกลาง กั้นเชื้อโรคกันเถอะ

มาใช้ ช้อนกลาง กั้นเชื้อโรคกันเถอะ

“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” คำรณรงค์ที่มักได้ยินเสมอช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด แต่หลายคนก็จะมักไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรและจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างไร หรือไม่ก็มักจะไม่เห็นความสำคัญของช้อนกลาง

“ช้อนกลาง” คือช้อนที่อยู่ประจำจานอาหารหรือกับข้าวแต่ละจาน และทุกคนจะใช้ช้อนกลางตักอาหารจากจานนั้นๆ นำมาใส่ไว้ในจานของตนเอง และไม่นำช้อนของตนเองไปตักกับข้าวหรืออาหารที่รับประทานร่วมกัน จึงไม่มีช้อนที่ต้องสัมผัสกับน้ำลายและเชื้อโรคจากน้ำลายของผู้ที่ทานอาหารลงไปปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานร่วมกัน การใช้ช้อนกลางจึงเป็นการกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้

เวลาที่เราไปทานอาหารกับผู้อื่นหรือกับคนในครอบครัว เราก็มักจะคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่เรารู้จักดี และแต่ละคนก็ดูสะอาดสะอ้านดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร ไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนกลางก็ได้ ยิ่งกว่านั้นบางคนคิดมากไปจนถึงว่าการใช้ช้อนกลางเป็นการแสดงความรังเกียจผู้ร่วมโต๊ะอีกด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคบางโรคผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการ แต่เชื้อ โรคก็สามารถติดต่อผ่านทางน้ำลายได้ เช่น โรคหวัด โรคคอตีบ โรคคางทูม โรคโปลิโอ โรควัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคซาร์ส ซึ่งล้วนแล้วแต่โรคที่อันตรายทั้งนั้น

ทานอาหารมื้อต่อไปอย่ายึดติดอยู่กับความสนิทสนมเรามาใช้ ช้อนกลาง กั้นเชื้อโรคกันดีกว่า นอกจากนี้การใช้ช้อนกลางยังทำให้อาหารที่เหลือจากการรับประทานสะอาดเก็บได้นานกว่าอีกด้วย