ดับร้อน แก้เครียด ง่ายแค่ “ปอกกล้วยหอมเข้าปาก”

"กล้วย" นอกจากจะเป็นผลไม้ที่กินง่ายจนมีประโยคที่ว่า “ปอกกล้วยเข้าปาก” ที่ใช้เปรียบเทียบถึงการทำอะไรได้ง่ายๆ ก็เหมือนกับการปอกกล้วยกินแล้ว กล้วยยังเป็น…