ล้างกายใจในเทศกาลกินเจด้วยเมนู “เยื่อไผ่ยัดไส้น้ำแดงเจ”

จวนเจียนจะถึงเทศกาลธงเหลืองเข้ามาทุกขณะ มื้อนี้ “กุ๊กเล็ก” จึงขอต้อนรับเทศกาลกินเจด้วยเมนู “เยื่อไผ่ยัดไส้น้ำแดงเจ” สูตรจาก "ภัตตาคารจีนฮ่องเต้ โรงแรม…