มาใช้ ช้อนกลาง กั้นเชื้อโรคกันเถอะ

“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” คำรณรงค์ที่มักได้ยินเสมอช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด แต่หลายคนก็จะมักไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรและจะช่วยป้องกันการระบาดของโ…