รังนก

๏ รังนกนึ่งน่าซด  โอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวง  เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน ส่วนผสม รังนกนางแอน 4-5 ชิ้น เนื้ออกไก่ 2 ชิ้น กระเทียม 20 กลีบ ผักชี 3…