ก้อยกุ้ง

๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น  วางถึงลิ้นดิ้นแดโดยรสทิพย์หยิบมาโปรย  ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ ส่วนผสม กุ้ง ½ กิโลกรัม หนังหมูต้มหั่นตามยาว 200 กรัม มันหมูต้มหั่…