เกมส์สอนทำโดนัทหรรษา

เกมส์สอนทำโดนัทหรรษา เป็นเกมส์สอนทำโดนัท มีสูตรการทำโดนัทบอกส่วนผสมต่างๆ ที่สามารถนำไปทำรับประทานได้จริง ในเกมส์จะมีมือชี้แนะนำการทำโดนัทอย่างเป็นขั้นตอน

เล่นเกมส์แบบเต็มจอ