เกมส์ทำแฮมเบอเกอร์

เกมส์ทำแฮมเบอเกอร์ เกมส์นี้ต้องอาศัยความจำในการเลือกของต่างๆ มาทำแฮมเบอเกอร์ โดยต้องเรียงให้ถูกต้องตามตัวอย่างที่พ่อครัวให้ดู

เล่นเกมส์แบบเต็มจอ